Mode Med Clinic

MODE MED CLINIC

Polityka Prywatności

Data: 15 grudnia 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez stronę internetową modemedclinic.pl, należącą do Julitta Kozłowska.

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony modemedclinic.pl jest: Julitta Kozłowska
  ul. Pływacka 104
  94-127 Łódź
  Poland
  NIP: 7291125016
  Tel: +48 426881119
  Tel: +48 607 998 469
  Email: info@julitta.com.pl
  Strona internetowa: www.julitta.com.pl
 2. Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony modemedclinic.pl są przetwarzane w celu:
  • udzielania informacji i odpowiedzi na pytania zgłaszane przez użytkowników poprzez formularze kontaktowe,
  • zapewnienia wsparcia technicznego oraz obsługi klienta,
  • ewentualnego przesyłania informacji handlowych, marketingowych lub promocyjnych po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
 3. Rodzaje danych osobowych Podczas korzystania ze strony modemedclinic.pl mogą być zbierane następujące rodzaje danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • inne informacje przekazywane dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
  • zgody użytkownika wyrażonej poprzez dobrowolne przekazanie danych osobowych za pośrednictwem formularzy kontaktowych,
  • niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy,
  • prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w szczególności w zakresie udzielania wsparcia technicznego oraz obsługi klienta.
 5. Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony modemedclinic.pl przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na dłuższy okres przechowywania danych lub wymaga tego prawo.
 6. Prawa użytkowników Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem podanych powyżej danych kontaktowych.
 7. Ochrona danych osobowych Administrator danych osobowych podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub ich niezgodnym przetwarzaniem.
 8. Cookies Strona modemedclinic.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności witryny oraz zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie internetowej.
 9. Zmiany w Polityce Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana lub zmieniana. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie modemedclinic.pl.

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z Polityką Prywatności w celu śledzenia zmian. Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem podanych powyżej danych kontaktowych.

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2023 r.

Skip to content